Historia

Välkommen till MyMadeira

 

Historia

Det sägs att fenicier och romare kände till Madeira för dryga 2000 år sedan.

 

Ön finns med på kartor från 1300-talet och kallas då Isola di Lolegname, trädön, av sjöfarare från Genua.

 

Den portugisiske sjöfararen Joao Goncalves Zarco betraktas som upptäckaren av Madeira 1420. Han hade tagit skydd från en storm och ankrat upp vid ön som heter Porto Santo, nordost om Madeira. Därifrån kunde man se den större ön Madeira.

Zarco landstiger på Madeira 1420 och upptäcker att ön är obebodd men att förutsättningar för odling är bra. Han förklarar ön som portugisisk.

 

Zarco och nybyggare återkommer till ön 1425 och man bosätter sig vid det som kommer att heta Funchal (fänkål på portugisiska) eftersom trakten kring Funchal var bevuxen av fänkål.

Man börjar odla och då främst sockerrör.

I mitten av 1400-talet fraktas slavar från Kanarieöarna och Västafrika till Madeira för att främst arbeta på sockerrörsplantagerna.

 

Bevattningssystem, levador, byggs från bergen i norr mot odlingsområden i söder.

Man bygger också terrasser utefter bergkanter för odling av vin och säd.

Vid den här tiden är Madeira den största sockerleverantören i Europa och det håller i sig fram till 1530-talet då bl a Brasilien blir en stor konkurrent.

 

Funchal befästes under mitten av 1500-talet för att skydda sig från angripare men år 1566 härjade franska sjörövare ön. Nunnor från Santa Clara-klostret flydde upp i bergen till Curral das Freiras, Nunnornas dal.

 

Mot slutet av 1500-talet blir Portugal ockuperat av Spanien och detta i sin tur påverkar Madeira då Spanien även är i konflikt med England som attackererar Madeira under en tid.

Det dröjer ända fram till 1640 då Portugal blir fritt från Spanien.

 

Det finns ett visst brittiskt inslag på Madeira och det kommer sig bl a av att det under Napoleonkrigen i Europa på tidigt 1800-tal fanns brittiska trupper förlagda på ön och många stannade kvar när krigen var slut.

 

Genom åren har ön, vid ett par tillfällen, varit drabbat av problem med sina vinodlingar och i slutet av 1800-talet blev det så dåligt att många emigrerade till Brasilien bl a. Bananer blev en ersättning för vinet. Senare blev vinet återplanterat med mer tåliga sorter.

 

Ännu en emigrationsvåg drabbade Madeira under tidigt 1930-tal då den portugisiska regimen skickade militär till ön för att slå ner strejker som var riktad mot regimen och många sökte då sin framtid på andra platser i världen.

 

Under 1:a världskriget blev Funchal attackerat av tyska ubåtar vid några tillfällen. Tre större fartyg sänktes och staden träffades av flera granater med döda och skadade som följd. Under 2:a världskriget klarade sig Madeira förhållandevis bra då Portugal var neutrala.

 

I början av 1960-talet ökade turismen på Madeira i och med att flygplatsen i Funchal blir klar och att det går att åka charter till ön. Flygplatsen har sedan dess byggts ut i omgångar.

 

Efter många år som diktatur, från 1930-talet fram till 1974 då Nejlikarevolutionen genomförs i Portugal blir Madeira en självständig region 1976, med egen regering och parlament.

 

1986 kommer Portugal, som ett av europas fattigaste länder, med i EU och detta gör att man får bidrag till att bl a rusta upp infrastruktur såsom vägar, el mm. Detta görs även på Madeira och syns väl på många nya vägar, många med tunnlar, hamnar, sjukhus, skolor och även flygplatsen i Funchal blir utbyggd till dagens utseende.

 

I februari 2010 inträffade en omfattande storm som gjorde att flera omkom, stora översvämningar, förstörda vägar och broar. Funchal och dess hamn blev hårt drabbad. En stor återuppbyggnad har gjorts på kort tid och bl a har Funchals seafront delvis fått ett nytt utseende.

 

Palheiros, trekantiga hus, i Santana
Kopia av Santa Maria
Terasser på många håll
Levada 25 Fontes
Curral das Freiras - Nunnornas dal
Tunnlar
Vägar och broar
Återuppbyggnad av seafront i Funchal
Ny seafront i Funchal